Intervisie voor advocaten

Goed voor een lekker lopende praktijk

Loop jij als advocaat ook wel eens aan tegen zaken als:

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • Werkstress;
 • Omgaan met lastige cliënten.

Dit soort onderwerpen leent zich uitermate goed voor intervisie.

ESQ Advocaten in Geertruidenberg biedt intervisiebijeenkomsten aan. Deze zijn verplicht voor advocaten vanuit de orde en waardeverhogend voor je praktijkvoering.

Wij werken samen met een vaste intervisiebegeleider van Promenant Training en Coaching. Drs. Joyce Dieleman is (team)coach en trainer. Vanuit haar communicatieachtergrond is zij gewend met groepen te werken en ze optimaal te begeleiden. Zij bewaakt zowel het proces als het gevoel van veiligheid binnen de groep. Haar niet-juridische mindset is helpend in de intervisie: zij duikt niet in de inhoud, heeft een frisse blik en is onafhankelijk.

De eerstvolgende intervisie bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

 • 26 September
 • 10 Oktober
 • 7 November
 • 21 November
 • 12 December

Alle intervisies zijn van 10:00 tot 14:30.

Locatie: Geertruidenberg

Kosten bedragen €295 excl. BTW inclusief een lekkere lunch.

Voor professionals

Intervisie is een georganiseerde manier om je deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van je werk te verbeteren.  Deze methode is in het leven geroepen om professionals te helpen beter te worden in hun werk.

Praktisch:

 • De leden van een intervisiegroep komen twee tot vier keer jaar (in totaal acht uur per jaar) samen onder begeleiding van een intervisor.
 • Voor intervisie krijg je maximaal vier opleidingspunten per jaar.
 • Elke deelnemer denkt van tevoren na over een casus die hij wil inbrengen.
 • Elke deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.
 • De kosten bedragen per € 360,-, excl. btw. per deelnemer voor acht uur intervisie per jaar.

Voorbeeld van een bijeenkomst

Een rustige en veilige setting van zeven advocaten en een gespreksleider.
Een van de advocaten – we noemen hem Jan-Hein – brengt een casus in: “Ik twijfel soms of ik wel de juiste adviezen geef’”.
De andere advocaten stellen verhelderende, open vragen:

 • Wanneer slaat de twijfel toe?
 • Wat gebeurt er dan bij jou?
 • Wat merk je aan je cliënt?
 • Hoe handel je precies?
 • Wat denk je dan?
 • Wanneer heb je er geen last van?

Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie. Jan-Hein bekijkt dan of het eventueel nodig is zijn vraag te herformuleren. Daarna volgt de adviesronde.
De deelnemers geven tips of dragen adviezen en mogelijkheden aan die Jan-Hein kunnen helpen. De sessie wordt afgesloten met de reactie van Jan-Hein en hij geeft aan welk advies voor hem nuttig is geweest.
Hierna volgen een tweede en eventueel een derde ronde met een nieuwe casus.

Verschillende methoden

 • Bovenstaande voorbeeld beschrijft de Incidentmethode, een veelgebruikte manier van intervisie.
 • Wat wij desgewenst ook inzetten is de Socratische methode. Hierbij worden aan de hand van een strakke structuur alleen vragen gesteld. Deze leiden tot een verdiepen van het denken waardoor zowel inbrenger als de overige deelnemers verder komen in hun eigen proces. Het aandragen van adviezen blijft hierbij achterwege.
 • Wellicht confronterend, maar zeker leerzaam, is de methode Professioneel roddelen, waarbij de inbrenger van een afstand  feedback op zijn handelen aanhoort, zonder hierop onmiddellijk te reageren. Hierdoor krijgt hij als het ware een spiegel voorgehouden vanuit de groep. Respect staat hierbij voorop.

De ideale intervisiegroep

 • Opereert vanuit wederzijds vertrouwen. Alles blijft binnenskamers;
 • Kent een balans tussen halen en brengen (je deelt kennis, vaardigheden en energie en benut ze van anderen);
 • Is gedisciplineerd. Je bent erbij. (Tenzij je ziek bent natuurlijk.)

De rol van de gespreksleider

De intervisiegroep wordt gefaciliteerd door een gespreksleider. Deze:

 • maakt afspraken over geheimhouding;
 • creëert een open en leerzaam groepsklimaat;
 • ziet toe op vraagstelling en feedback
 • bewaakt de tijd;
 • bewaakt het proces;
 • intervenieert op intervisiemethode
 • verstrekt een bewijs van deelname;

Meer weten over onze intervisiebijeenkomsten?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op:

9 + 12 =

Call Now ButtonBel voor informatie