Haast alles is tegenwoordig te verzekeren. Natuurlijk hebt u een inboedelverzekering, rijdt u in een verzekerde auto rond en waarschijnlijk hebt u een levensverzekering afgesloten bij de financiering van uw woning. Maar wat is het gevolg wanneer u door de vele verzekeringen welke u hebt gesloten het overzicht kwijt bent en u daarom bent vergeten uw schade te claimen? Kan dit alsnog wanneer u uw doos met administratie besluit op te ruimen en u het polisblad ineens tegenkomt?

Achteloos afgesloten

Sommige verzekeringen moeten we afsluiten, denk aan de zorgverzekering, maar voor de meeste verzekeringen kiest men vrijwillig, zoals de rechtsbijstandsverzekering. Tot enkele jaren geleden werd zowat alles wat we konden verzekeren ook daadwerkelijk verzekerd. Tegenwoordig zijn we iets kritischer alvorens we het onder de dekking van een verzekering brengen. Doordat de meeste verzekeringen echter nog steeds achteloos worden gesloten (denk aan de handige verkoper die u een extra garantie weet aan te praten bij de aankoop van een wasmachine), staat u er wellicht niet meer bij stil wanneer u op grond van diezelfde verzekering een claim in kunt dienen.

‘Stilzwijgend’ verlengd

Deze situatie deed zich voor in de volgende zaak. Bij het sluiten van een hypothecaire geldlening is tevens een kredietbeschermingsverzekering afgesloten. Onder deze verzekering is onder meer arbeidsongeschiktheid verzekerd, zodat zowel de bank als de klant er zeker van is dat de hypotheeklasten kunnen worden betaald. Deze verzekering is in de tussentijd verlengd, zonder dat iemand de klant hierover heeft geïnformeerd. In 2005 wordt de klant ziek. Hij heeft echter geen moment aan de verzekering gedacht. Dit doet hij pas in 2014, nadat hij van de verzekeraar een verlengingsvoorstel krijgt. De klant vraagt alsnog om uitbetaling onder de verzekering en wel met terugwerkende kracht vanaf 2005, het jaar waarin hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden. De verzekeraar is echter niet van plan ook maar een cent uit te betalen, omdat de klant binnen drie jaar nadat hij ziek werd had moeten claimen.

Bekendheid met verzekering

De klant is het hier niet mee eens en vraagt het KiFiD, het financiële klachteninstituut, om de zaak te beoordelen. Het KiFiD geeft een heldere uitleg. De klant moet binnen drie jaar nadat hij wist dat hij een claim kon indienen dit ook daadwerkelijk doen, anders is hij te laat. In dit geval wist de klant pas in 2014 dat hij een verzekering had waar hij aanspraak op kon maken, zodat hij niet al in 2005 een claim kon indienen. Had de klant er eerder aan gedacht dat hij de verzekering had, dan had hij vanzelfsprekend eerder aan de bel getrokken. De klant heeft dus tijdig geclaimd en de verzekeraar moet alsnog, met terugwerkende kracht, tot uitbetaling overgaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u een andere juridische vraag met betrekking tot een verzekering? Neem dan vrijblijvend contact op met ESQ Advocaten via info@esq.nl of 0162-523033.

 

Call Now ButtonBel voor informatie