Steeds meer verzekeraars komen met verzekeringen waarbij de klant premie betaalt gebaseerd op het rijgedrag (pay as you drive / rijgedragverzekering). Wat de verzekeraar beloningswaardig gedrag acht, is per verzekeraar verschillend en volgt uit de polisvoorwaarden. Om dit gedrag te kunnen tracken, wordt heel wat informatie verzameld. Is dit een schending van de privacy? En hebben bijvoorbeeld ook politie en justitie inzage in deze gegevens?

Hoe werkt het?
De verzekeraar moet heel wat informatie verzamelen om het rijgedrag te kunnen tracken. Dit kan aan de hand van een app, een stekker (chipin) of een kastje (een connector). De app registreert de locatie en de G-krachten en meet hoe hard er wordt gereden, wanneer er wordt opgetrokken en hoe ferm er wordt geremd. De stekker wordt aangesloten op het dashboard en kan zo’n beetje alles registreren. Niet alleen hoe hard u rijdt, maar ook of u té hard rijdt wordt geregistreerd. Het kastje wordt op een specifiek punt aangesloten en verzamelt in het bijzonder informatie over het optrekken en remmen en bevat een GPS-systeem.

Verzameling en gebruik informatie
Welk systeem ook wordt gehanteerd, in alle gevallen wordt veel data verzameld. Uit onderzoek van PWC1 volgt dat de meerderheid van de automobilisten bereid is om privacy in te leveren voor korting. Tot op heden wordt korting toegekend voor goed rijgedrag, maar het is denkbaar dat de verzamelde data ook wordt gebruikt om toeslagen op te leggen of om de betreffende automobilist zelfs van dekking uit te sluiten. Met behulp van de stekker wordt gemeten of u te hard rijdt; het is niet ondenkbaar dat de politie interesse heeft in deze informatie. Medewerkers van de verzekeraar en externe partijen zoals de storingsdienst van de leverancier van het kastje kunnen zien of u op dubieuze plaatsen bent geweest.

Bescherming privacy en toegang politie en justitie
Hoewel het tracken van het rijgedrag nog in de kinderschoenen staat, is er wetgeving dat de verzameling en verspreiding van deze informatie beperkt. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens mag namelijk wel een risicoprofiel ten behoeve van de verzekeraar worden opgesteld, maar is het verboden deze informatie te delen met derden. Een grote uitzondering geldt voor informatie welke kan worden gebruikt ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ofwel, het is denkbaar dat informatie in handen komt van politie en justitie.

Aandachtspunten
Het tracken van uw rijgedrag is niet verplicht. U mag dus zelf kiezen of u wilt dat uw informatie wordt verzameld, opgeslagen en ingezien in ruil voor korting. Leest u voor het afsluiten de verzekeringsvoorwaarden aandachtig door. Wilt u er zeker van zijn dat de verzamelde informatie geen eigen leven gaat leiden, gaat u dan na welke informatie wordt verzameld en/of opgeslagen, of u inzage hebt in de verzamelde gegevens, of de verzekeraar slechts de totaaltelling van de (straf-)punten per rit verzamelt en of u de verzamelde informatie op uw eerste verzoek kunt doen verwijderen.

1. pwc.nl

Call Now ButtonBel voor informatie