Gezag na een scheiding

Na een scheiding houden beide ouders in beginsel het gezag over hun kind(eren), maar wat als er problemen zijn? Soms is het voor het kind beter als één van beide ouders ontheven wordt van het gezag. Als u als ouder van mening bent dat u beter alleen het gezag kunt...

Verhuizen met kinderen. Kan dat zomaar?

Een scheiding heeft vroeg of laat vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. De meeste mensen willen immers niet samen blijven wonen als ze uit elkaar zijn. Bij een scheiding met kinderen betekent dit automatisch dat de kinderen voortaan op twee plekken hun thuis...

Vervangende toestemming vakantie

Als je als gescheiden ouder met je kind(eren) naar het buitenland wil afreizen, heb je daarvoor in beginsel toestemming nodig van de andere ouder. Dit is alleen anders als er sprake is van eenhoofdig gezag; in dat geval mag je zelf de beslissing nemen om naar het...
Call Now ButtonBel voor informatie