Transitievergoeding bij ziek uit dienst

Transitievergoeding bij ziek uit dienst Wanneer een werknemer door ziekte langer dan twee jaar geen werkzaamheden kan verrichten, vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werkgever mag een zieke werknemer die niet herplaatsbaar is ontslaan. Sinds...

AOW’er geen aanspraak op transitievergoeding

Na 21 jaar in dienst te zijn geweest, gaat de werknemer met pensioen. Volgens de toepasselijke CAO (Ziekenhuizen) eindigt de arbeidsovereenkomst zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf dat moment heeft hij aanvullend pensioen ontvangen en een...
Call Now ButtonBel voor informatie