Een medewerker die ’s ochtends hoort dat zijn ontslag wordt aangevraagd bij UWV en zich daarop ’s middags ziekmeldt vanwege burn-outklachten heeft zijn kans verkeken, of toch niet? Een zieke werknemer mag, behalve in uitzonderingsgevallen, niet worden ontslagen, maar hoe zit dat wanneer de medewerker zich pas ziek meldt nadat hij van de werkgever heeft gehoord dat hij zal worden ontslagen?

Dit betreft een voorbeeld van een verhaal dat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Een stichting die een aantal speelzalen exploiteert stelt vast dat het aantal peuters terugloopt en ziet zich daarom genoodzaakt om te snoeien in de kosten. Eén ervan is dat de functie van de betreffende medewerker komt te vervallen. Om deze reden besluit de stichting ontslag aan te vragen. Een ontslag dat is gebaseerd op economische redenen moet bij UWV worden aangevraagd. De werkgever kan dus niet zomaar op een ochtend besluiten om de medewerker te ontslaan; UWV moet hier expliciet toestemming voor geven.

Het verzoek tot ontslag wordt om 07:35 uur door UWV ontvangen. Nog diezelfde middag meldt de betreffende medewerker zich ziek. Hij lijdt aan burn-outklachten en kan daarom per direct zijn functie niet meer uitvoeren. Het UWV beslist om die reden negatief op de ontslagaanvraag van de werkgever. Het UWV licht toe dat in de wet is bepaald dat er sprake is van een opzegverbod ten aanzien van een medewerker die arbeidsongeschikt is, ofwel een zieke medewerker mag niet worden ontslagen. Dat de ziekmelding pas is ontvangen nadat de aanvraag al door UWV was ontvangen doet daar niets aan af. In het verleden is namelijk al eens bepaald dat als een medewerker ziek wordt op de dag dat het ontslagverzoek door UWV is ontvangen, de belangen van de zieke medewerker voorgaan op de belangen van de werkgever.

Dit zou overigens anders zijn indien te verwachten is dat de medewerker binnen de vier weken beslistermijn van UWV beter zal zijn. Wie met een milde griep op bed ligt is dus niet beschermd tegen ontslag en ook niet de medewerker die eenvoudig denkt aan ontslag te ontkomen door zich onterecht ziek te melden. Een bedrijfsarts of arbo-arts moet immers de ziekte én de te verwachten duur vaststellen.