Ook werknemers die wegens ziekte niet in staat zijn om te werken, hebben recht op vakantie. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dit vandaag besloten. Het aantal gewerkte dagen is niet bepalend voor het recht op het minimum van vier weken betaalde vakantie.

De uitspraak is gedaan in een zaak waarbij een Franse werkneemster, na een perdiode van ziekte van bijna 14 maanden ingevolge een ongeval op weg naar haar werk, vakantie eist van haar werkgever. De werkgever was het niet eens met de eis en verwees naar Europese wetgeving, waaruit blijkt dat een werknemer ten minste 10 dagen per jaar moet hebben gewerkt om een recht op verlof te verwerven. Het Europees Hof stapt aldus af van deze wetgeving.

Call Now ButtonBel voor informatie