ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Wel of geen arbeidsovereenkomst?

16 november, 2017
Geschreven door: Mark van Essen

Voor veel mensen geldt dat zij denken te weten of ze wel of niet met hun werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Echter blijkt in de praktijk dat het altijd niet zo makkelijk is om dit ook echt vast te stellen.

Namelijk, als je een contractje hebt waar de term arbeidsovereenkomst op staat, wil dat niet direct zeggen dat dit juridisch ook een daadwerkelijke arbeidsovereenkomst is. En wat te denken van de situaties waarbij en niets op staat of zelfs iets heel anders, zoals overeenkomst van opdracht? Dan zijn er ook nog gevallen waarbij er helemaal geen schriftelijke overeenkomst is.

Het lijkt een beetje onzinnig, maar toch is het erg van belang om te weten of er een arbeidsovereenkomst is of niet. Namelijk, als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, heb je als werknemer allerlei rechten en plichten die je niet hebt als er geen overeenkomst is. Je moet dan denken aan ontslagbescherming, doorbetaling van je loon tijdens ziekte, vakantiegeld en recht op het minimumloon.

Wanneer is er nu sprake van een arbeidsovereenkomst?

De wet geeft vier voorwaarden:

  • Er is een verplichting tot het verrichten van arbeid. Er moet dus door de werknemer verplicht ‘arbeid’ worden geleverd en dit moet jet zelf doen. Het is dus belangrijk dat je jezelf niet gemakkelijk kan of mag vervangen.
  • Het werk moet gedurende een zekere tijd worden verricht.
  • De werkgever is verplicht om loon te betalen.
  • De werknemer moet in dienst zijn bij de werkgever, wat inhoudt dat de werkgever je instructies kan en mag geven en er sprake . Dit is over het algemeen het meest kritische punt. De werknemer moet in dienst zijn bij de werkgever. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding. Dat hoeft niet te betekenen dat instructies daadwerkelijk moeten worden gegeven (dat is bijvoorbeeld erg lastig bij een bedrijfsjurist of controller wanneer de werkgever niet zelf een specialist is), maar dat betekent dat ze kunnen worden gegeven. Het gaat niet om de inhoud, maar om de werkdiscipline.

Zodra er is voldaan aan deze voorwaarden, dan is er in principe sprake van een arbeidsovereenkomst en zijn de bijbehorende rechten en plichten van toepassing.

En hoewel de voorwaarden duidelijk lijken, is er in de praktijk toch nog vaak onduidelijkheid over de uitleg van deze voorwaarden en kan er nog steeds sprake zijn van een ander soort overeenkomst. Denk hierbij aan de eerder genoemde overeenkomst van opdracht, een overeenkomst van aanneming of een andersoortige overeenkomst die niet is expliciet is opgenomen in de wet.

Twijfel je of er sprake is van een arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!