Indien u een vaststellingsovereenkomst door uw brievenbus krijgt denk dan twee keer na voor u deze ondertekent, namelijk met een vaststellingsovereenkomst kun u uw eigen rechten beperken indien u deze ondertekent. Ten eerste zult u zich afvragen wat doet deze vaststellingsovereenkomst en waar heeft deze betrekking op, een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst dat bedoeld is om enige onenigheid en of onzekerheid tussen de werkgever en werknemer te voorkomen en of te beëindigen. Het uiteindelijke doel is om de arbeidsverhouding tussen u en uw werkgever te beëindigen.

Wat belangrijk is als werknemer is dat u ervoor dient zorg te dragen dat uw rechten worden beschermd, hierdoor dient u vooral aandacht te besteden aan de punten die staan genoteerd in deze overeenkomst.

U dient bijvoorbeeld te denken aan:

– De transitievergoeding die wordt opgenomen in de overeenkomst, dit is een vergoeding die u ontvangt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever heeft er belang bij om deze zo laag mogelijk te laten uitvallen.
– De WW-uitkering, het is van belang dat u hier recht op heeft na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst hierdoor moet deze overeenkomst aan enkele punten voldoen.
– De einddatum van de arbeidsovereenkomst, deze is tevens van zeer groot belang zodat u weet tot wanneer u moet werken en gelijk daarna kan overgaan tot uw uitkering. Hierdoor zult namelijk niet in financiële moeilijkheden komen.

Indien u ervoor wilt zorgen dat uw belangen worden beschermd neem dan contact op met ons om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

 

Call Now ButtonBel voor informatie