Vanaf 1 juli 2015 geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten de nieuwe ketenregeling. Deze komt erop neer dat werkgever en werknemer over een periode van twee jaar maximaal 3 tijdelijke contracten mogen aangaan. Contracten die op of vóór 30 juni 2015 worden afgesloten vallen nog onder het oude regime (3 contracten over een periode van drie jaar). Dat betekent dus dat het de moeite loont om lopende contracten voor bepaalde tijd die eindigen na 1 juli 2015 ‘open te breken’ en met de werknemer een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Op die manier kan nog een totale tijdelijke arbeidsduur van 3 jaar worden bereikt. Denkt u daarbij wel aan de aanzegverplichting die sinds 1 januari 2015 voor tijdelijke overeenkomsten van toepassing is. Deze bedraagt een maand. Ga dus tijdig met uw werknemer in gesprek.

Voor al uw vragen over het nieuwe arbeidsrecht kunt u ons bellen, 0162-523033. Ook na 1 juli 2015.

 

Call Now ButtonBel voor informatie