In een recente uitspraak van Hof Den Haag is uitgemaakt dat het plaatsen van berichten op Twitter die door volgers kunnen worden opgepikt niet per definitie een schending van een concurrentiebeding oplevert. Het ging om een recruiter die na het vertrek bij haar oude werkgever in het kader van haar nieuwe functie tweets plaatste. Daarin riep ze kandidaten voor een functie binnen Finance op te reageren. Er was een relatie- en geheimhoudingsbeding. Het Hof vond wel dat de recruiter zich met die berichten met betrekking tot het nakomen van het relatiebeding op glad ijs begeeft, maar vond toch dat er nog geen sprake is van het “onderhouden van zakelijke contacten” zoals door het relatiebeding verboden. Ook niet als men hierbij zogenaamde “volgers” betrekt. Het volgen op Twitter is een eenzijdige actie vanuit de volger en niet specifiek ge├»nitieerd vanuit de eigenaar van het gevolgde twitteraccount. Een uitnodiging daarvoor en een acceptatie daarvan zijn (anders dan bijvoorbeeld bij de persoonlijke accounts op Facebook of Linked In) niet nodig. Het gaat bij een Twitterbericht/tweet zoals hier aan de orde in feite om een moderne vorm van adverteren gericht op gegadigden voor werk die zich doorgaans bij meerdere bedrijven zoals de oude en de nieuwe werkgever hebben ingeschreven en dus regelmatig in beide “kaartenbakken” zullen zitten.

De conclusie lijkt te zijn dat naarmate een type Social Media meer direct contact mogelijk maakt tussen zender en ontvanger, de kans op overtreding van een concurrentiebeding groter is.

Vijf tips voor het omgaan met Social Media in relatie tot een concurrentiebeding

1. Doorgaans is het actief benaderen van relaties van de oude werkgever verboden. Dit kan al het geval zijn als je een Linkedin opmerking post in de trant van: Ik heb een nieuwe baan.

2. Er is een verschil tussen het geven van je mening over bepaalde onderwerpen en het meer rechtstreekse adverteren voor jezelf.

3. Maak gebruik van de mogelijkheid contacten af te schermen.

4. Maak afspraken met je werkgever/werknemer over het gebruik van Social Media.

5. Het rechtstreeks en actief benaderen van relaties van je oude werkgever wordt door rechters meestal afgestraft.

Call Now ButtonBel voor informatie