Transitievergoeding bij ziek uit dienst

Wanneer een werknemer door ziekte langer dan twee jaar geen werkzaamheden kan verrichten, vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werkgever mag een zieke werknemer die niet herplaatsbaar is ontslaan. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, is de werkgever verplicht aan deze werknemer een transitievergoeding te betalen. Dit kan bij langere dienstverbanden behoorlijk in de papieren lopen voor werkgevers en daarom houden zij veelal het dienstverband ‘slapend’. Er is aangekondigd dat er vanaf april 2020 een compensatie wordt gegeven door het UWV inzake de te betalen transitievergoeding bij slapende dienstverbanden vanwege ziekte.

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband

Mocht u als werkgever de transitievergoeding reeds hebben voldaan dan kunt u vanaf 1 april 2020 aan het UWV een compensatie vragen voor deze transitievergoeding. De compensatie kan met terugwerkende kracht gevraagd worden voor transitievergoedingen die vanaf 2015 betaald zijn. Het is daarbij niet van belang op welke manier het ontslag heeft plaatsgevonden; door opzegging, ontbinding, einde van rechtswege of via een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst.

De periode dat het dienstverband slapend werd gehouden, kan worden meegeteld voor de hoogte van de transitievergoeding. Maar let op, de opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapende dienstverband wordt niet gecompenseerd door het UWV. Kortom, betaalt een werkgever te veel, bijvoorbeeld omdat hij niet voldoende voortvarend heeft gehandeld, dan wordt niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd.

Slapende dienstverbanden

De rechtspraak worstelt met het feit hoe de transitievergoeding bij slapende dienstverbanden in de praktijk moeten worden benaderd. Het leerstuk slapend dienstverband is bepaald nog niet uitgekristalliseerd. Inmiddels zijn er vier uitspraken geweest inzake het beëindigen van slapende dienstverbanden

Door de tegenstrijdigheid in deze uitspraken, het grote aantal slapende dienstverbanden en de grote maatschappelijke behoefte aan een standpunt van de Hoge Raad was er aanleiding voor de kantonrechter te Roermond om een ‘prejudiciële vraag’ te stellen aan de Hoge Raad (ECLI:NL:RBLIM:2019:3331). Bijvoorbeeld over de vraag of een werkgever ook nu al, dus voor 1 april 2020, gehouden is positief te reageren op een verzoek van de werknemer tot betaling van een transitievergoeding. Er zijn nu meerdere stromingen zichtbaar op het gebied van slapende dienstverbanden en de hieraan gekoppelde transitievergoeding. De uitspraak van de Hoge Raad wordt naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden verwacht. De onzekerheid duurt dus nog even voort.

Gezien de huidige stand van zaken waarbij de rechtspraak nog geen rechte lijn heeft gevormd in de jurisprudentie is het niet zonder financieel risico om een slapend dienstverband zonder meer te beëindigen. Wij adviseren werkgevers om zich van gedegen juridisch advies te voorzien zodat hun risico minimaal blijft.

Let op: de compensatie met terugwerkende kracht voor reeds uitbetaalde transitievergoedingen moet tussen 1 april en 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

Call Now ButtonBel voor informatie