Er komt een combinatie-ontslaggrond. Als de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende basis bieden voor ontslag, maar er wel op meerdere vlakken problemen zijn met de werknemer, kan de rechter het ontslag mogelijk maken op grond van meerdere – gedeeltelijk toepasselijke gronden- bijvoorbeeld disfunctioneren én verwijtbaar handelen van de werknemer. De rechter kan dan wel een extra vergoeding opleggen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

De ‘wachttijd’ van twee jaar voor de transitievergoeding vervalt. Straks hebben werknemers meteen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding. De vergoeding komt neer op een derde maandsalaris voor ieder dienstjaar, ook bij mensen die langer dan 10 jaar in dienst zijn. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.

Er komen meer mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding: scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie kan straks ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Bekend was al dat er compensatie komt voor de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden eenvoudiger. Ook voor de situatie waarin een werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte, zal het kabinet met voorstellen komen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren.

Het wordt wat eenvoudiger om mensen tijdelijk in dienst te nemen, de maximale tijdelijke arbeidsduur gaat weer van twee naar drie jaar en het wordt mogelijk om de proeftijd te verlengen.

Payrolling blijft mogelijk, maar dan als instrument om werkgevers te ‘ontzorgen’. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan.

De verplichting om loon door te betalen bij ziekte in het MKB wordt verkort van twee naar één jaar.

Als u vragen heeft over uw specifieke situatie of andere zaken uit het arbeidsrecht, helpen wij u graag verder. Belt u met het algemene telefoonnummer 0162-523033 of loopt u eens vrijblijvend binnen op het kantoor aan de Hoofdstraat 2B in Raamsdonksveer of Heksenwaag 49 in Breda.