Wetten en regels veranderen voortdurend. De aandacht in media en vakbladen is de laatste tijd hoofdzakelijk uitgegaan naar de nieuwe privacywetgeving, maar ook arbeidsrechtelijk is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Zo is al op 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel bekend als de Arbowet, gewijzigd. Er is in de gewijzigde wet meer aandacht voor het voorkomen van ziekteverzuim. Werkgevers zijn tot 1 juli 2018 in de gelegenheid gesteld om hier aan te voldoen. Hebt u niet meer scherp voor ogen wat binnen enkele weken van u wordt verwacht? Lees dan vooral verder!

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet bevat allerlei regels die maken dat een werknemer gezond en veilig aan het werk kan. De Arbowet, want zo kennen de meesten deze wet, bevat onder meer regels over bedrijfshulpverlening en beschermende maatregelen. Overigens kunnen er in een CAO nadere regels en verplichtingen worden neergelegd, die meer zien op de specifieke regels omtrent gezond en veilig werk binnen een specifieke sector.

Wijzigingen

Per 1 juli 2017 is onder meer geregeld dat een werknemer te allen tijde preventief de bedrijfsarts mag bezoeken. Omdat het om een preventief gesprek mag gaan, hoeft er nog geen sprake te zijn van klachten of arbeidsongeschiktheid. Heeft een werknemer vragen over de wijze waarop zijn werkzaamheden invloed (kunnen) hebben op zijn gezondheid, dan mag hij zonder dat er toestemming van de werkgever nodig is een afspraak maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts op zijn beurt heeft de verplichting tot geheimhouding en mag deze vragen niet doorspelen naar de werkgever. Wel kan de bedrijfsarts in meer algemene zin de werkgever adviseren, indien door hem risico’s worden gesignaleerd. De rol van de bedrijfsarts verschuift dan ook van begeleidend naar meer adviserend.

Daarnaast moet de preventiemedewerker een duidelijkere rol krijgen binnen de organisatie. De preventiemedewerker zal ook meer gaan samenwerken met deze arbodienstverlener, zodat er een goede wisselwerking tussen de betrokkenen kan ontstaan. Overigens mag binnen kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) een directielid deze functie bekleden.

Overgang

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet is een overgangsregeling van één jaar aangehouden. Dit betekent dat de nieuwe bepalingen per 1 juli a.s. definitief in werking treden. Vanaf dat moment moet de werkgever een basiscontract hebben afgesloten met een arbodienstverlener, zodat het voor werknemers ook daadwerkelijk mogelijk is om een preventief gesprek in te plannen met een bedrijfsarts. Werknemers moeten hierover actief worden geïnformeerd door hun werkgever.

Meer weten? Mail naar info@esq.nl.

Call Now ButtonBel voor informatie