Binnen de meeste bedrijven mag er tijdens of vlak voor het werk geen alcohol gebruikt worden. Logisch, zou je zeggen. Wanneer een werknemer dronken op zijn werkplaats verschijnt, dan zal een werkgever geneigd zijn om de werknemer op staande voet te ontslaan. Hoewel het wellicht niet eerlijk klinkt, kan de werknemer gelet op een recente uitspraak van de Hoge Raad toch zijn recht op een ontslagvergoeding behouden.

Wat is er gebeurd?
Een werknemer van een bedrijf dat nota bene apparaatjes voor alcoholtest produceert verscheen tot tweemaal toe dronken op zijn werk. Na de tweede keer volgde dan ook een ontslag op staande voet. De man liet het er niet bij zitten en eiste een ontslagvergoeding van €80.000,00 omdat er geen dwingende reden tot ontslag zou zijn en omdat hij al jarenlang trouwe dienst had bewezen.

Wat zegt de wet?
Het is niet zo dat een werkgever een werknemer per definitie op staande voet mag ontslaan wanneer de werknemer in dronken toestand verkeert gedurende zijn werkdag. Hoewel dit geen harde regel is, zal er doorgaans eerst moeten worden gewaarschuwd. Dit was in deze zaak ook het geval: in augustus 2015 is de man reeds officieel gewaarschuwd omdat er een duidelijke dranklucht om hem hing. Dit geldt uiteraard niet bij een misdraging die dusdanig ernstig is dat een ontslag op staande voet alsnog gerechtvaardigd is.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt weliswaar dat dronkenschap een dringende reden kan zijn voor het geven van ontslag op staande voet, maar oordeelt tevens dat er geen of slechts voor een deel sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag aan de zijde van de werknemer. De man is namelijk verslaafd aan alcohol en daarom kan er aan worden getwijfeld of het dronkenschap nog wel als verwijtbaar gedrag kwalificeert. De alcoholverslaving kan namelijk erkend worden als een ziekte, waardoor zijn gedrag hem niet kan worden verweten. Dit betekent dus dat de man wel degelijk recht kan hebben op een ontslagvergoeding, aldus de Hoge Raad. Hier mag het gerechtshof zich over buigen, zodat de zaak dus nog wordt vervolgd.

Wie te maken heeft met een werknemer met een alcoholverslaving kan maar beter in een vroeg stadium juridisch advies inwinnen. Indien sprake is van een ziekte zou er immers zomaar sprake kunnen zijn van een ontslagverbod. Meer weten? Bel 0165-744021 of mail naar info@esq.nl om uw kwestie vrijblijvend te bespreken.

Call Now ButtonBel voor informatie