Niet uitgesloten dat werkgever vanwege Corona loonoffer kan vragen. 50% is echter teveel.
De eigenaar van een restaurant dat in maart en april 2020 gesloten moest worden vanwege de Corona maatregelen vraagt een NOW subsidie aan, krijgt deze tot 60% toegewezen en betaalt het personeel daarmee nog maar 50% van het salaris uit. De rest schort hij op.
Een van de werknemers berust daar niet in en vordert in kort geding zijn volle loon. De kantonrechter heeft begrip voor de werkgever en overweegt:

Voldoende aannemelijk is dat bij X door de buitengewone omstandigheden waarin zij nu verkeert, een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie aanwezig is. X heeft een zwaarwichtig belang dat in beginsel meebrengt dat van de medewerkers van X gevraagd kan worden om – in overleg – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven.

Dat is best opmerkelijk omdat je ook zou kunnen betogen dat de Corona crisis in de risicosfeer van de werkgever ligt.
Vervolgens vindt de kantonrechter dat het eenzijdig opleggen van 50% loonreductie wel te ver gaat. De werknemer is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn loon. De wederzijdse belangen wegende kan van werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd worden dat hij over meerdere maanden met 50% opschorting van zijn salaris instemt, ook omdat niet vast staat wanneer de werkgever dan wel over voldoende middelen zou beschikken om de achterstand(en) in te lopen.
Het valt dus niet uit te sluiten dat kleinere loonoffers over een duidelijk afgebakende periode wel mogelijk zijn.

Vragen over arbeidsrecht? Bel  ESQ Advocaten of mail naar info@esq.nl

Call Now ButtonBel voor informatie