Sommige werkgevers geven de voorkeur aan een all-in uurloon, ofwel een bruto uurloon waarin alle toeslagen en rechten van de werknemer alvast zijn opgenomen. De werknemer ontvangt dan een hoger loon en ontvangt later niet apart nog een vakantietoeslag of een bedrag voor genoten vrije dagen. Niet alle toeslagen en rechten mag u echter in het uurloon opnemen. Er volgt een overzicht.

Vakantiebijslag
In de wet is bepaald dat de vakantiebijslag, ook wel het vakantiegeld genoemd, ieder jaar in juni wordt uitbetaald. De werkgever mag hier in de arbeidsovereenkomst van afwijken, mits hij tenminste éénmaal per jaar deze vakantiebijslag uitbetaalt. Het mag dus ook iedere maand worden uitbetaald of alvast bij het uurloon worden opgeteld. Veel werknemers zien het vakantiegeld echter als een fijn extraatje wanneer zij het eens per jaar ontvangen.

Vakantiedagen
Iedere werknemer heeft bij een voltijd dienstverband recht op ten minste 20 vrije dagen per jaar, met behoud van loon. Deze vrije dagen vertegenwoordigen een bepaald bedrag, namelijk het loon dat normaliter over deze dagen wordt uitgekeerd, ondanks afwezigheid van de werknemer. Het wettelijke aantal vrije dagen heeft tot doel dat de werknemer in het belang van zijn gezondheid de nodige rust neemt. Europese wetgeving staat het in principe niet toe dat deze vakantiedagen bij het bruto uurloon wordt inbegrepen.

Het bedrag dat de vakantiedagen vertegenwoordigt kan wel gelijktijdig met het loon worden uitgekeerd, mits helder is welk bedrag als loon geldt en welk bedrag de waarde van de nog op te nemen vakantiedagen vertegenwoordigt. De werknemer houdt dus het recht op 20 vrije dagen, maar als hij deze opneemt zal hij voor de niet-gewerkte uren niet ook nog eens worden uitbetaald, omdat deze vergoeding al eerder is uitgekeerd. Omdat dit bedrag door de meeste werknemers niet zal worden gereserveerd, wordt de vakantie die zij opnemen door hen gezien als ware het onbetaald verlof. De rechter vreest daarom dat een dergelijke constructie de werknemers belemmert om alsnog verlof op te nemen, waardoor zij onvoldoende rust zullen nemen. Het is dan ook feitelijk slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan op een ander moment dan bij opname van vakantiedagen dit bedrag uit te keren, zoals scholieren met een bijbaantje in een supermarkt.

Het afkopen of het bieden van een schadevergoeding voor het gemis aan wettelijke vakantiedagen is niet toegestaan, behalve wanneer nog niet alle vakantiedagen zouden zijn verbruikt bij einde dienstverband.

ADV-uren
Tenzij de individuele arbeidsovereenkomst of het CAO zich er uitdrukkelijk tegen verzet, is het toegestaan om de ADV-uren in geld uit te keren, zo heeft de rechter bepaald.

Twijfelt u of u uw medewerkers een all-in uurloon mag aanbieden? ESQ Advocaten adviseert u graag!