VVD heeft met steun van PvdA en ChristenUnie voorgesteld het midden- en kleinbedrijf te ontzien bij de nieuwe regels omtrent de ontslagvergoeding. Vanaf 1 juli 2015 wil minister Asscher van Sociale Zaken verplichten dat alle bedrijven een ontslagvergoeding moeten verstrekken. Daarnaast wil hij de maximale ontslagvergoeding die aan een vertrekkend medewerker mag worden uitgekeerd beperken tot € 75.000,-. De VVD heeft dit plan gesteund, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van dit plan voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Voor hen is € 75.000,- namelijk een fors bedrag en zij vreest dan ook dat het gewijzigde ontslagrecht voor het MKB, dat het vaak al moeilijk heeft door de economische crisis, voor een financiële strop zal zorgen.

De VVD heeft voorgesteld tot 2020 een overbruggingsregeling voor het MKB te laten gelden. Tot dit jaar zou de ontslagvergoeding die het MKB verplicht is uit te keren aan een vertrekkend medewerker lager moeten zijn dan dat zij voor overige bedrijven is. Op dit moment hoeven kleine bedrijven namelijk niet altijd een ontslagvergoeding uit te keren. Door een gereduceerd tarief te introduceren, moeten kleine bedrijven meer lucht krijgen.

Dit voorstel is een vervolg op de eerder aangekondigde wijzigingen van het ontslagrecht, waarover ESQ Advocaten u al informeerde. Uiteraard blijft ESQ Advocaten dit nieuws op de voet volgen.

Call Now ButtonBel voor informatie