ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Vechtpartij op het werk; ontslag op staande voet?

3 maart, 2011
Geschreven door: Mark van Essen

De Uitspraak
De kantonrechter stelt vast dat, ondanks het feit dat zowel de monteur als de voorman een wondje aan het voorhoofd hebben, het uitdelen van de kopstoot niet onomstotelijk is gebleken. Dit tot gevolg hebbende dat de dringende reden voor de ontbinding niet is komen vast te staan. Er is evenmin sprake van een dringende reden, als de geuite beledigingen en/of bedreigingen worden afgewogen tegen de persoonlijke omstandigheden van de monteur en de onveilige situaties op de werkvloer. Verder is er geen waarschuwing gegeven voor het agressief gedrag in het verleden. De kantonrechter acht evenwel een zinvolle en vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet realistisch. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van een “neutrale” vergoeding van € 13.500,= bruto. De uitspraak leert dat het voor de werkgever van belang is om bij iedere vorm van bedreiging of geweld op de werkvloer een officiële waarschuwing te uiten in de richting van de dader.