Het is al vervelend genoeg als u afscheid moet nemen van een medewerker. In Nederland wordt de werkgever dan ook nog een doolhof ingestuurd waarbinnen het niet bepaald makkelijk is om de juiste weg te vinden. Daarom voor u een eenvoudig stappenplan:

1. Stel vast wie er waarom uit moet en zet voor uzelf uw beweegredenen op papier

2. Nodig de werknemer uit voor een gesprek en bespreek uw beslissing en de gevolgen daarvan. Doe een voorstel voor een oplossing in der minne. Als u bang bent dat de werknemer zich na de ontslagmelding ziek zal melden, dien dan voor het gesprek eerst een aanvraag in voor een ontslagvergunning via UWV Werkbedrijf, deze kunt eventueel later weer intrekken.

3. Als de werknemer instemt met het ontslag, stel dan de definitieve be√ęindigingsovereenkomst op.

4. Stemt de werknemer niet in, kies dan voor de route via UWV Werkbedrijf of de route via de kantonrechter. Heel in het kort is de UWV route iets onzekerder en duurt deze langer. De kantonrechter maakt in de meeste gevallen een einde aan de arbeidsovereenkomst maar hangt daar soms een flink prijskaartje aan in de vorm van een fikse ontslagvergunning.

5. Verzend de ontslagbrief en maak de eindafrekening op.

Call Now ButtonBel voor informatie