Er komt een nieuwe wet aan: de Wet arbeidsmarkt in balans!
Werkgevers en werknemers opgelet: per 1 januari 2020 komt er een nieuwe wet bij op de arbeidsmarkt. Deze wet zal een aantal belangrijke wijzigingen introduceren. Onderstaand nemen we u mee in deze nieuwe wet en worden enkele kernbepalingen toegelicht.

De nieuwe wet zal belangrijke wijzigingen op het terrein van de ‘flexibele arbeid’ en het ontslagrecht te weeg brengen. Het algemene doel van de nieuwe wet is om kosten en risicoverschillen tussen verschillende contract vormen te verminderen. Daarnaast wil de wetgever stimuleren dat flexibele contracten worden gebruikt in sectoren waar dat op zijn plaats is. En dus niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Ook wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker voor werkgevers.

Oproepkrachten
De nieuwe regels van de WAB zijn onder meer bedoeld om oproepkrachten beter te beschermen. Zo dienen zij minimaal 4 dagen van tevoren te worden opgeroepen voor een dienst. Daarnaast worden oproepkrachten onder de nieuwe wet minimaal 3 uur betaald voor een dienst. Dit geldt ook wanneer een oproepkracht in werkelijkheid slechts 2 uur heeft gewerkt.

Een oproepkracht hoeft daarnaast niet in te stemmen met een door de werkgever voorgestelde wijziging van de oorspronkelijke oproep. Als u als werkgever de oproep wijzigt hoeft de werknemer hier niet mee in te stemmen. In een dergelijk geval kan de werknemer u houden aan de oorspronkelijke oproep. Tot slot moet een werkgever een werknemer na een tijdelijk contract als oproepkracht van 12 maanden altijd een contract met vaste uren aanbieden.

Ontslagrecht
De Wet WAB voert een nieuwe ontslaggrond in: de cumulatiegrond. Voorheen kon een ontslag alleen plaatsvinden als aan een van de in de wet omschreven ‘redelijke gronden’ was voldaan. Dit verandert in principe niet, echter kunnen met behulp van deze nieuwe grond verschillende ontslaggronden gecombineerd worden. Zo wordt het dus mogelijk om een werknemer te ontslaan vanwege een combinatie aan gronden. Wellicht dus ook wanneer een individuele grond die mogelijkheid op zichzelf niet zou bieden. Let op: een ontslag op basis van de cumulatiegrond kan wel duurder uitpakken. De rechter kan namelijk bevelen dat in dat geval anderhalf keer de normale transitievergoeding betaalt moet worden.

Transitievergoeding
Onder de nieuwe wet krijgen werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als een werknemer zich ten tijde van het ontslag nog in de proeftijd bevond. Ontslaat u als werkgever een werknemer tijdens de proefperiode dan bent u per 1 januari 2020 een transitievergoeding verschuldigd.

Daarnaast wordt de opbouw van transitievergoedingen verlaagd voor lange dienstverbanden. Vanaf 1 januari 2020 geldt dat de werkgever verplicht is om een transitievergoeding van één derde maandsalaris per dienstjaar te betalen. Voorheen gold dit alleen voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst, na tien jaar gold een transitievergoeding van ½ maandsalaris per dienstjaar. Door invoering van deze nieuwe wet betaalt u als werkgever dus een lagere transitievergoeding bij ontslag.

Ketenregeling
Per 1 januari 2020 verandert er het een en ander met betrekking tot de ketenregeling. Onder de nieuwe regeling kunnen er in drie jaar tijd drie aansluitende tijdelijke dienstverbanden worden aangegaan. Als gevolg van deze regeling moeten werknemers dus een jaar extra werken voordat ze in aanmerking komen voor een vast contract, en kunnen werkgevers een jaar extra gebruik maken van werknemers met tijdelijke contracten.

Overig
Bovenstaand hebben we de belangrijkste veranderingen reeds opgesomd. Verder is nog interessant dat de WW-premie voor werkgevers lager wordt bij een vast contract dan bij een tijdelijk contract. De WW-premie wordt hierdoor dus afhankelijk van het soort dienstverband (vast of tijdelijk), en niet langer van de sector waarin het dienstverband is afgesloten. De nieuwe WW-regeling geldt voor alle werkgevers.

De nieuwe wet lijkt goed doordacht en brengt een aantal fijne wijzigingen voor zowel werkgevers als werknemers teweeg.

Heeft u een vraag over deze nieuwe wet. Of heeft u een andere vraag over arbeidsrecht? Bel Geert de Haas op 0162 523 033 of mail naar info@esq.nl.

Call Now ButtonBel voor informatie