Bij stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden vastgelegd, oordeelde onlangs de Groningse kantonrechter. Een werknemer was zes maanden bij een werkgever in dienst getreden. Zijn arbeidsovereenkomst bevatte een concurrentiebeding. Na die zes maanden zette de werknemer zijn werkzaamheden voort, zonder nadere afspraken. Op enig moment wenste de werknemer naar een concurrent over te stappen. Daartoe vorderde de werknemer in rechte dat de kantonrechter het concurrentiebeding vernietigde.

De wet schrijft expliciet voor dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden aangegaan en zo’n beding kan enkel bestaan als aan dat vereiste is voldaan. De kantonrechter volgt daarom de weg zoals die volgens hem logischerwijs voortvloeit uit de wettelijke bepalingen en stelde de werknemer in het gelijk. Al zijn nuanceringen op deze uitspraak mogelijk, werkgevers doen er in elk geval goed aan bij twijfel opnieuw met hun werknemer een concurrentiebeding schriftelijk aan te gaan.

Call Now ButtonBel voor informatie