De werknemer heeft van zijn werkgever een concept arbeidsovereenkomst ontvangen. In dit concept zijn onder andere een nevenwerkzaamhedenbeding en een relatie-/concurrentiebeding opgenomen. Tussen partijen is e-mailverkeer geweest over de strekking van het nevenwerkzaamhedenbeding. De werknemer laat uiteindelijk aan de werkgever weten: “Zo is het akkoord wat mij betreft”.

De Rechtbank Dordrecht beslist in kort geding dat de situatie waarbij de werknemer per e-mail zijn akkoord heeft gegeven, vergelijkbaar is met de situatie waarbij de werknemer per brief zijn akkoordverklaring zou hebben gegeven. Het concurrentiebeding is rechtsgeldig overeengekomen.

Lees hier het vonnis in kort geding van 8 september 2011 van de rechtbank Dordrecht.