De werkgever die vindt dat een werknemer niet naar ‘behoren’ functioneert kan grijpen naar de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als daar geen goede gronden onder liggen, bestaat de kans dat het verzoek als een boemerang terugkomt, niet als erkenning van wanprestatie door de werknemer maar in de vorm van ontbinding vanwege een door de werkgever veroorzaakte ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding (G-grond). En daar hangt een fors prijskaartje aan.

In dit geval ging het om een werkneemster met een dienstverband van 32 jaar in de functie van telefonisch interviewer. Daarbij werkte zij volgens bepaalde scripts. Tijdens een gesprek met een klant zou zij – volgens de werkgever – de mist in zijn gegaan door het telefoongesprek te lang te laten voortduren, hetgeen als frauduleus werd gezien. De werkgever pakt meteen door en schorst de werknemer, zonder behoud van loon.

De rechter moet niet veel hebben van de aanpak van de werkgever en haar advocaat door niet goed te onderbouwen wat er nu eigenlijk verweten wordt aan de werknemer. Lees de nogal vernietigende overweging in de beschikking:
Het is niet de taak van de rechter om uit de aangedragen feiten een (eventuele) tekortkoming te destilleren.

Vervolgens stelt de rechter vast dat de arbeidsverhouding wel duurzaam is verstoord en dat dat te wijten is aan de opstelling van de werkgever. Deze mag afrekenen: bijna 14.000 euro aan transitievergoeding maar daar blijft het niet bij. Nogmaals de rechter (geparafraseerd):
Geoordeeld wordt dat werkgever te kort geschoten is in haar verplichtingen door te snel aan te sturen op ontslag in plaats van de werknemer te begeleiden en haar in de gelegenheid te stellen haar functioneren aan te passen, zo dat door haar nodig werd geacht. De verhoudingen zijn daardoor na ruim dertig dienstjaren verstoord geraakt en dit valt de werkgever ernstig te verwijten. Getuige de verklaringen die zijn overgelegd kon de werknemer bogen op een onberispelijk dienstverband. Dat zij eerder in negatieve zin op haar functioneren is aangesproken blijkt immers nergens uit. Daarom zal een billijke vergoeding worden toegekend.

Dat levert € 60.000,00 aan billijke vergoeding op (gebaseerd op het loon dat de werknemer tot aan haar pensioen nog had kunnen verdienen). Au!

Vragen over ontslag en niet-functionerende werknemers? Bel Marieke of Geert op 0162 523 033, info@esq.nl

 

 

Call Now ButtonBel voor informatie