Sinds 1 januari 2015 is de werkgever verplicht uiterlijk één maand voor het einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of meer schriftelijk aan de werknemer mede te delen of het contract wel of niet wordt verlengd. Als er verlenging plaatsvindt, moeten ook de voorwaarden waaronder kenbaar worden gemaakt.

Al tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft minister Asscher gesteld dat de aanzegging ook kon plaatsvinden in de eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst. Recent heeft de kantonrechter te Utrecht beslist dat de werkgever inderdaad al bij aanvang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd duidelijkheid kan verstrekken over het feit dat het dienstverband conform de overeengekomen datum wordt beëindigd.

In dit geval volgde deze verplichting uit de cao. In het contract stond vermeld:
•             De dienstbetrekking is aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn, op 31 december 2014.
•             Conform de bepaling in art. 17.3 van de CAO Groothandel in Levensmiddelen wordt Werknemer reeds nu de verlangde duidelijkheid verstrekt, dat het dienstverband conform de overeengekomen datum wordt beëindigd.

Het is duidelijk dat het een enorm voordeel is als de aanzegging al bij aanvang kan geschieden. Het scheelt een hoop extra administratie. Als de werkgever zich bedenkt en toch wil verlengen, zal hij dat wel weer tijdig, dus een maand van tevoren moeten aanzeggen.

Let op: Als de werkgever vergeet de aanzegging te doen, heeft de werknemer recht op vergoeding van een maandsalaris. Ook als de werkgever vergeet aan te zeggen dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd!!