Arbeidsovereenkomst opzeggen – opzegtermijnen

De opzegging wordt gedaan tegen het einde van de maand, tenzij anders is bepaald.

Deze termijnen dienen in acht genomen te worden.

Duur overeenkomst Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
Tussen 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

 

De opzegtermijnen kunnen bij CAO worden verkort tot een minimum van één maand.

Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is toestemming vereist van UWV Werkbedrijf. Na toestemming van het UWV Werkbedrijf om de arbeidsverhouding op te zeggen, mag de werkgever de opzegtermijn met één maand inkorten, waarbij een minimum opzegtermijn van één maand dient te worden aangehouden.

Wanneer de werkgever zich niet aan de opzegtermijnen houdt, dan is de opzegging onrechtmatig en volgt een schadeverplichting.

Bij ontslag op staande voet, proefperiodes en ontslag via de kantonrechter is er geen sprake van een opzegtermijn.

Meer informatie de Arbeidsovereenkomst
Meer informatie over de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Wilt u meer advies over arbeidsovereenkomsten?

Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij in het oplossen van arbeidsconflicten en geven advies over vraagstukken waar u dagelijks mee te maken kunt hebben.

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in wij nemen binnen 48 uur contact met u op. Of bel ons direct: 0162-523033