arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

 

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt voor een duidelijk omschreven tijdvak, met een vaststaande beëindigingsdatum. Deze overeenkomst kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verlengd. Bij uitdrukkelijke voortzetting bespreken werknemer en werkgever of er een nieuw contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Hierbij staat het hen vrij om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bij een stilzwijgende voortzetting wordt de arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd, maar niet voor langer dan een jaar, op dezelfde  voorwaarden aangegaan.

Om werknemers te beschermen bepaalt de wet dat bij meerdere opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een gegeven moment een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit gebeurt automatisch in de volgende twee gevallen:

  • er is een keten van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en die keten duurt langer dan 36 maanden
    Of
  • er is een keten van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de vierde arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Echter, kent deze keten een onderbreking van meer dan drie maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, dan begint weer een nieuwe keten. Bij CAO mag men afwijken van de wettelijke ketenregeling ten nadele van de werknemer.

De “Ragetlie-regel”

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege, maar moet worden opgezegd. Deze regeling gaat niet op wanneer tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een periode ligt van meer dan 3 maanden.

Meer informatie over de Arbeidsovereenkomst in het algemeen.
Meer informatie over Arbeidsovereenkomst opzeggen

Wilt u meer advies over arbeidsovereenkomsten?

Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij in het oplossen van arbeidsconflicten en geven advies over vraagstukken waar u dagelijks mee te maken kunt hebben.

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in wij nemen binnen 48 uur contact met u op. Of bel ons direct: 0162-523033