ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Huwelijkse voorwaarden

29 december, 2017
Geschreven door: Geert de Haas

Verrekenen tijdens de oliebollen!

Als je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden is het uitgangspunt dat ieder eigenaar blijft van zijn eigen bezittingen: het doel is om de vermogens gescheiden te houden. Nu is de kans groot dat er in die zelfde huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen.

Een periodiek verrekenbeding zorgt er voor dat beide echtgenoten gaan delen in de groei van het vermogen. En dat is wel zo eerlijk in bijvoorbeeld de klassieke situatie waarbij de vrouw de huishoudelijke taken voor haar rekening neemt en de man een eigen onderneming voert. De vrouw zou zonder een dergelijk beding geen eigen vermogen kunnen opbouwen. Een periodiek verrekenbeding biedt dan een oplossing: het verplicht de echtelieden om ieder jaar (periodiek dus) de gespaarde inkomsten te verdelen. Er moet dan – kortgezegd – gekeken worden hoeveel er is verdiend om vervolgens daar de kosten van de huishouding van af halen en uiteindelijk wat over is verdelen.

In de praktijk blijkt dat dit beding zelden wordt nageleefd. En daar komt men dan pas achter op het moment dat een echtscheiding in zicht is, want bij echtscheiding moet alsnog worden overgegaan tot verrekening. Bij een relatief kort huwelijk kan dit nog wel worden hersteld, maar als onduidelijk is wat in een ver verleden afgerekend had moeten worden, dan kan in een gerechtelijke procedure worden beslist dat al het aanwezige vermogen gemeenschappelijk is! En dat is nu juist nét wat je wilde voorkomen met die voorwaarden…

Het is dus erg belangrijk om jaarlijks te verrekenen. Zo tegen het einde van het jaar is daarvoor een prima moment. Een aantal tips en trucs om problemen te voorkomen zijn:

  • Lees je huwelijkse voorwaarden goed door en kijk of er een verrekenbeding in staat.
  • Voer allebei afzonderlijk een deugdelijke administratie.
  • Maak een overzicht van de inkomsten, kosten huishouding en vervolgens van wat er moet worden verrekend.

ESQ Advocaten kan je helpen met het lezen en uitvoeren van je huwelijksvoorwaarden. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.