ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Eerdere alimentatieberekeningen in prullenmand na uitspraak rechter

30 oktober, 2015
Geschreven door: Mark van Essen

De kinderalimentatie vormt al een aantal maanden het onderwerp van gesprek onder advocaten en juristen. Er bestond namelijk discussie over de wijze waarop de hoogte van de maandelijkse alimentatie dient te worden berekend. De een was van mening dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de behoefte dienen te worden meegerekend, de ander was van mening dat dit juist niet mocht. Inmiddels heeft de rechter de knoop doorgehakt. Dit is goed nieuws voor met name gescheiden moeders die alimentatie ontvangen, omdat de vaders meer zullen moeten betalen.

De discussie

Wat hield de discussie nu precies in? Afhankelijk van het inkomen heeft een alleenstaande ouder op wiens adres de kinderen in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven recht op kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop. Dit is een bedrag dat de ouder krijgt van de overheid als tegemoetkoming in de kosten van de kinderen, bijvoorbeeld voor voedsel en kleding. De advocaten die de belangen van de alimentatieverschuldigde behartigden, meestal de vaders, waren van mening dat het bedrag dat de moeder ontving van de overheid in mindering moest worden gebracht op de behoefte van een kind. Stel dat de kosten van een kind voor voedsel, kleding, studieboeken etc. € 100,00 per maand bedraagt en dat de moeder maandelijks € 100,00 aan kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop ontvangt. Dan zeiden de advocaten van de vaders dus dat er per maand geen behoefte meer was aan een bijdrage van de vader. Nee, zeiden de advocaten van de moeders, het kind kost maandelijks € 100,00, dus de behoefte blijft ook € 100,00.

Uitspraak rechter

Sommige rechters konden zich hier in vinden, anderen niet. De hoogste civiele rechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft per 9 oktober 2015 een eind gemaakt aan de discussie. Volgens de Hoge Raad hebben namelijk de moeders gelijk. Het bedrag dat de moeders van de overheid krijgen wordt dus niet meer in mindering gebracht op de behoefte. Natuurlijk wordt wel rekening gehouden met dit bedrag, maar dan op de volgende manier. Stel opnieuw dat de kosten voor een kind maandelijks € 100,00 bedragen en dat ook het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop maandelijks € 100,00 bedraagt. Dan wordt niet meer gezegd dat de behoefte van de kinderen volledig is ingevuld, maar dat de moeder € 100,00 aan inkomsten heeft en dat bedrag mee kan betalen aan de kosten van het kind.

Nieuwe rekenmethode

Welk verschil maakt deze uitspraak van de Hoge Raad? Het is niet eerlijk om te zeggen dat de moeder voldoende inkomsten heeft om zelf het hele bedrag dat de kinderen kosten te laten betalen. Er zal dus alsnog worden gekeken welk bedrag de vader in alle redelijkheid mee dient te betalen. Dit betekent dat heel wat eerdere alimentatieberekeningen in de prullenbak zullen verdwijnen, omdat ze niet kloppen met de huidige rekenmethodes. Wilt u weten of uw berekende alimentatie nog altijd juist is? Neem dan vrijblijvend contact op met ESQ Advocaten via 0162-523033 of info@esq.nl.