WMO – Resultaatgericht indiceren of indiceren in uren ?

Door ESQ Advocaten | juli 2019 | Algemeen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning-2015

Sinds 2007 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welke inmiddels in een nieuwe jasje is gestoken, zijnde de WMO-2015.
Heeft u een hulpvraag voor ondersteuning zoals bijvoorbeeld hulp in het huishouden, begeleiding, dagbesteding, vervoer (deeltaxi), hulpmiddelen of woningaanpassing? Dan dient u zich te melden bij het WMO-loket van uw gemeente. Uw gemeente zal dan een onderzoek starten, waarna u wellicht een indicatie danwel een beschikking krijgt.

Voorheen werden indicaties enkel in uren ge├»ndiceerd, maar tegenwoordig zijn er diverse gemeenten die resultaatgericht indiceren. Het resultaatgericht indiceren geeft cli├źnten en zorgaanbieders samen de ruimte om, dus anders dan voorheen, het gewenste resultaat te behalen. Daarnaast heeft dit een kostenbesparend effect voor de gemeenten. Problematisch is dat resultaatgericht indiceren binnen de WMO-2015 niet is toegestaan omdat gemeenten verplicht zijn mensen te informeren ver het aantal uren en de frequentie waarop iemand recht heeft op hulp.

In diverse individuele uitspraken van het CRvB zijn de gemeenten erop gewezen dat zij het gevoerde beleid hieromtrent dienen aan te passen.

Minister Hugo de Jonge van VWS ziet als gevolg hiervan mogelijkheden om landelijk afspraken over de WMO-tarieven te maken, waardoor het resultaatgericht indiceren juist wel mogelijk wordt in de toekomst.

Heeft u een WMO- Resultaatgerichte indicatie (beschikking) en heeft u hierover vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze juristen.

 

Call Now ButtonBel voor informatie