‘Wassen zonder krassen’, haast iedere autowasserette maakt gebruik van deze kreet. Toch kent iedereen die zijn auto weleens in een autowasstraat laat reinigen de bordjes die iedere aansprakelijkheid van de autowasserette uit moeten sluiten, meestal in de trant ‘de directie is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw voertuig’. Maar wat nu wanneer u toch schade aan uw voertuig hebt na een wasbeurt, kunt u in dat geval een vergoeding van de autowasserette eisen?

Het zal u maar gebeuren; u rijdt met een haast nieuwe bedrijfsauto de autowasstraat in. U kiest voor het meest uitgebreide programma, zodat na al het water, zeep en wax de auto weer straalt. De laatste stap is het droogblazen van de wagen, zodat u weer vol trots de weg op kunt. Wanneer de enorme ventilator omlaag komt treedt er een storing op, waardoor de ventilator niet tijdig stopt en uw auto vol raakt. Het gevolg is een enorme deuk en een achterruit die in duizenden stukjes uiteenvalt. Eigen risico? Nee hoor, in dit geval zal eenvoudig vast te stellen zijn dat er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de autowasserette en een dergelijke aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten met de mededeling dat de autowasserette niet aansprakelijk is voor schade.

Maar wat nu wanneer de auto bijvoorbeeld lakschade of schade aan sierstrippen vertoont na een wasbeurt. Dat is een lastiger verhaal. U moet in dat geval namelijk aantonen dat de schade is veroorzaakt door de wasstraat, dat het apparaat niet veilig was en dat de auto niet met de gebruikelijke voorzichtigheid is gewassen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat het niet waarschijnlijk is dat een deugdelijk bevestigde sierstrip eenvoudig loslaat wanneer deze door borstels wordt schoongemaakt. Ofwel, de rechter vermoedt dat de sierstrips al niet goed vastzaten toen de auto door de autowasstraat werd gereinigd.

Wanneer u uw auto reinigt in een autowasstraat die is aangesloten bij Bovag, dan zullen de Bovag-voorwaarden van toepassing zijn. In de Bovag-voorwaarden is opgenomen dat schade tot € 4.500,00 wordt vergoed indien er sprake is van een fout van een medewerker, er onjuiste (was)middelen zijn gebruikt of er een gebrek was aan de installatie. Deze vergoeding krijgt u echter niet wanneer uw voertuig niet geschikt was voor het gebruik van een autowasstraat, u instructies van medewerkers niet opvolgt of u met opzet of grove schuld zelf de schade hebt doen veroorzaken.

Wat te doen wanneer u schade opmerkt na een wasbeurt?

  • Leg alles vast; maak foto’s van de schade en van de machine;
  • meld uw schade bij het personeel van de wasstraat en laat hen een schadeformulier invullen;
  • hebben omstanders het schadevoorval zien gebeuren? Noteer hun contactgegevens;
  • weigert de autowasserette medewerking te verlenen? Bel direct ESQ Advocaten via 0162-523033!