U kent het wel, u komt voor een grote reparatie van het dak en de opdrachtgever besluit opeens om er toch maar een dakkapel bij te plaatsen. Of u zou 24 stopcontacten aanbrengen en het moeten er tussentijds toch maar 40 worden.
Iedereen in de bouw krijgt er vroeg of laat mee van doen: meerwerk. En het is daarbij vaak een bron van ergernissen of geschillen.

Meerwerk zijn kortgezegd de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die oorspronkelijk zijn afgesproken. Mondeling afgesproken meerwerk is ook rechtsgeldig, maar als er een discussie ontstaat over de vraag of er opdracht gegeven is voor meerwerk, zal de aannemer moeten bewijzen dat de meerwerkopdracht is verstrekt.

Ik hoor wel eens aannemers verzuchten dat als ze niet oppassen ze de hele dag met administratie bezig zijn in plaats van met bouwen, maar het is in uw belang als aannemer om de afspraken over meerwerk schriftelijk vast te leggen. En dan gaat het over de prijs maar ook over de termijn waarop u die uitvoert. U maakt als het ware een nieuwe afspraak waarin u alles kunt afspreken wat u wilt. Het meerwerk kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat de bouwtijd wordt verlengd. Houdt u daar rekening mee als u bijvoorbeeld een deadline hebt afgesproken voor het hele werk. Ook de betaling van het meerwerk kan in principe meteen plaats vinden. Het is niet gebonden aan de termijnen in de aanneemovereenkomst.

Nu kun je al in de aanneemovereenkomst afspraken maken over hoe er in geval van meerwerk mee om zal worden gegaan. Maar als er niets is afgesproken over wat als meerwerk wordt gezien (en dat is meestal het geval) geldt dat, als de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, de aannemer slechts een verhoging van de prijs kan vorderen als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die hiervan het gevolg is. Tijdig houdt in elk geval in dat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en de opdrachtgever de gelegenheid heeft gekregen hierover na te denken en te reageren. Dit is een waarschuwingsplicht voor de aannemer.

Meer (werk) weten? Kom op 7 november a.s. om 19 u naar de stamppotsessie van ESQ voor een presentatie bouwrecht in kort bestek. Plaats café Mira’el in Dorst !

 

 

 

 

Call Now ButtonBel voor informatie