Het Vonnis
De rechtbank stelt vast dat op grond van artikel 6:173 BW (in relatie met art 6:181 BW) degene die in de uitoefening van zijn bedrijf een roerende zaak gebruikt waarvan bekend is, dat die gevaar op kan leveren als de zaak niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen, in beginsel aansprakelijk is als het gevaar zich verwezenlijkt. De loopplank is door de gemeente gebruikt in de uitoefening van haar bedrijf. De gemeente heeft immers, in de persoon van de havenmeester, het initiatief genomen om de loopplank beschikbaar te stellen. En dat gebeurde in het kader van de uitoefening van het havenbedrijf. Dat de man zelf ook mogelijk een andere ligplaats had kunnen kiezen waarvoor geen loopplank nodig was doet daar niets aan af. De gemeente heeft, in de persoon van havenmeester, het initiatief genomen door uitdrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid om een beschikbare loopplank in gebruik te nemen en daarna de loopplank feitelijk ter beschikking te stellen door die naar het schip te brengen. Ook zaken die door een organisatie worden gebruikt in het kader van “onverplicht en gratis” verleende service aan klanten worden wel degelijk “in de uitoefening van” die organisatie gebruikt. Het feit dat de loopplank door een ander was achtergelaten en geen eigendom was van de gemeente maakt dit niet anders. Het verweer van de gemeente dat sprake is geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden acht de rechtbank ongegrond. Bij vele ongevallen is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een dergelijke samenloop kan echter omstandigheden omvatten die meebrengen dat de aansprakelijk gestelde partij uit onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden schade. Dat is hier het geval. De gemeente is daarmee wordt aansprakelijk voor gevolgen van het ongeval en de geleden en nog te lijden schade.

Tip

Het meer gehoorde verweer dat de verlener van een vriendendienst niet aansprakelijk is, gaat doorgaans niet op. Alle goede bedoelingen ten spijt is de gemeente ook in dit geval aansprakelijk voor de gevolgen van deze onbaatzuchtige hulp van de havenmeester.

Call Now ButtonBel voor informatie