Eind oktober 2018 ging energiemaatschappij EnergieFlex (Flexenergie BV) failliet. Door dit faillissement werden 45 á 50 duizend consumenten getroffen. EnergieFlex kan de gedupeerden waarschijnlijk niet compenseren, maar mogelijk kan de Consumentenbond gedwongen worden de geleden schade te vergoeden. Deze schade bestaat uit teveel betaalde voorschotten en gemiste vergoedingen, en/of andere kosten.

De Consumentenbond organiseert 3 keer per jaar een energieveiling (‘het Energiecollectief’). Grote energieleveranciers doen hieraan mee en bieden hun energie zo goedkoop mogelijk aan. De goedkoopste aanbieder wint de veiling. De winnaar wordt vervolgens door de Consumentenbond aangeboden aan alle deelnemers van het Energiecollectief. Zij stappen via de Consumentenbond over.

ESQ Advocaten meent dat de Consumentenbond aansprakelijk is voor de geleden schade. De Consumentenbond had wat ons betreft beter onderzoek kunnen en moeten doen naar de financiële situatie van EnergieFlex. Dan had de bond kunnen vaststellen dat EnergieFlex in 2014 en 2015 een (oplopend) negatief eigen vermogen had en bovendien in 2015 de jaarrekening te laat heeft gepubliceerd, een indicatie voor wanbeleid. Door geen (behoorlijk) onderzoek te doen naar de financiële situatie bij EnergieFlex heeft de bond haar zorgplicht verwaarloosd. Dat leidt tot aansprakelijkheid.

In deze kwestie overstijgt de Consumentenbond haar normale rol als ‘vrijblijvend adviseur’. Het ging hier niet om advies over de beste wasmachine of goedkoopste televisie. Nee, de Consumentenbond trad op als ‘actief bemiddelaar’ tussen EnergieFlex en de consument. De bond ontving ook een vergoeding per geleverde klant. Dat maakt de Consumentenbond (mede-)verantwoordelijk voor de gang van zaken.

ESQ Advocaten verzamelt thans zoveel mogelijk claims zodat wij een zaak tegen de Consumentenbond kunnen starten. Gedupeerden die zijn getroffen door het faillissement van EnergieFlex kunnen zich aanmelden via www.esq.nl/energieflex of contact opnemen met ons kantoor op 0162 – 523033 of info@esq.nl

Call Now ButtonBel voor informatie