Het morsen van hete koffie in een fastfoodrestaurant: (in eerste instantie toegewezen) claim van 2,9 miljoen dollar. Het kwijtraken van een broek door een stomerij: claim van 67 miljoen dollar. Het te beroemd maken van look-a-like Michael Jordan: claim van 832 miljoen dollar. Bedrijven in met name de Verenigde Staten zien de meest absurde claimbedragen in rekening gebracht. Toch moeten ook bedrijven in andere landen bedacht zijn op een groeiend aansprakelijkheidsrisico. Allianz deed onderzoek.

Het onderzoek
In de Allianz Risk Barometer 2017 wordt een vooruitblik gegeven op de belangrijkste risico’s waar hedendaagse bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Er is gebruik gemaakt van de kennis en kunde van meer dan 1200 risico-experts, verspreid over meer dan 50 landen. Allianz kan de antwoorden van de risico-experts toetsen aan haar eigen gegevens, nu zij wereldwijd onder andere als verzekeraar actief is. Zij weet dus als geen ander welke claims vaak bij bedrijven worden ingediend en waar de onderneming dus op moet anticiperen.

Belangrijke risico’s
Uit het onderzoek komt naar voren dat cybercrime een serieuze bedreiging vormt voor bedrijven, als ook (dreiging van) terrorisme. Deze risico’s leggen vaak de onderneming volledig lam en zijn daardoor groot in omvang. Ondernemers denken nog vaak dat brand en weersomstandigheden het grootste risico tot bedrijfsplatlegging vormen en overzien daardoor de overige gevaren mogelijk onvoldoende. Na het platleggen van de onderneming geldt als grootste risico de ontwikkelingen binnen de markt. Nieuwe concurrenten die de markt betreden en marktstagnatie brengen risico’s met zich. Eveneens een belangrijke risico in het rijtje vormt de introductie van nieuwe wet- en regelgeving en ook reputatieschade staat nog altijd in de top 10.

Stijgende schadelast
Dat de bedragen waar het om gaat niet mals zijn, blijkt eveneens uit het rapport. In 2015 heeft terrorisme wereldwijd maar liefst 89,6 biljoen euro gekost. Een stroomonderbreking kost een bedrijf gemiddeld 1,2 miljoen euro. Gelukkig komt het heel zelden voor, maar als er sprake is van vandalisme of rellen kost dit uw bedrijf gemiddeld 3,8 miljoen euro. Steeds vaker wordt de Amerikaanse claimcultuur als voorbeeld gekozen, zodat ook in Europa de gemiddelde schadelast fors stijgt.

Deksel op de neus
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Verzekeraars dekken namelijk lang niet alle kosten die worden gemaakt nadat zich een risico heeft verwezenlijkt. Voldoet u namelijk niet aan de laatste wet- en regelgeving omdat u hebt bezuinigd op goed juridisch advies? Dan komen boetes, bedrijfssluitingen en meer doorgaans voor uw eigen rekening. Heeft een klant u aansprakelijk gesteld, maar doet u hier niets mee, dan kunt u ernstige reputatieschade oplopen indien de klant besluit over u te lagen op social media.

ESQ Advocaten kan u helpen om aansprakelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen. De advocaten kunnen bezien of uw bedrijf zowel intern als extern voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij namens u bij een dreigende aansprakelijkheidstelling de klager te woord staan, zodat een klacht geen claim wordt.

 

Call Now ButtonBel voor informatie