ESQ Advocaten
Smart Lawyers
9 augustus, 2015
Geschreven door: Melanie Hermes

Bodyscans, DNA-onderzoek; we kunnen in een steeds vroeger stadium (erfelijke) aandoeningen ontdekken. Maar willen we weten wat ons mankeert of leeft de gemiddelde Nederlander met de gedachte ‘wat niet weet wat niet deert’? En als we weten wat ons mogelijk te wachten staat, moet de verzekeraar dit dan ook weten? 

Het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, het Erfocentrum, is


12 maart, 2012
Geschreven door: Geert de Haas

Na ontslag valt de zieke werknemer mogelijk terug op de Ziektewet (ZW). Deze uitkering kan worden beperkt of geweigerd wanneer de werknemer “verwijtbaar akkoord is gegaan met ontslag”. Tot voor kort was dit nogal eens het geval bij een ontslag met wederzijds goedvinden. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft nu geoordeeld dat een zieke werknemer onder voorwaarden recht behoudt op een ZW-uitkering ook wanneer hij akkoord gaat met een ontslag… Lees verder